OStR Prof. Dipl. Kpm. MMag. Josef "Sepp" Spanner

Musikwissenschaftler

Teichweg 8 | 8062 Kumberg

03132/43 82

sepp.spanner@musikost.at

Sepp Spanner

Spanner SeppMusikwissenschaftler | Volksliedforscher | Orchesterleiter | Lehrbeauftragter

Herausgeber